Kontsultak eta komunikazioak

Lehiaren Euskal Agintaritzak jasotzen dituen pertsona fisiko edo juridikoen kontsultak eta komunikazioak kudeatzea, merkatuetako lehia-gaiei buruz eta LEA/AVCren jardun-eremuarekin zerikusia duen beste edozeini buruz.

Bide hori erabili ahal izango da salaketa-izaerarik ez duten edo kanal espezifikorik ez duten idazki guztiak aurkezteko.

https://www.euskadi.eus/komunikazioa/lehiaren-arloko-kontsultak-eta-komunikazioak/web01-tramite/eu/

Ahalik eta lasterren erantzuten saiatuko gara.