Zer da lehiaren sustapena?

Lehiaren Euskal Agintaritzak lehia sustatzen du merkatuetan, zehatzaileak ez diren zenbait funtzio gauzatuz.

Qué es la promoción de la competencia

  • Lehiaren arloko txostenak, azterlanak eta ikerketa-lanak.
  • Sektore publikoaren jardunari eta laguntza publikoei buruzko txostenak.
  • Organo aholku-emaile gisa jardutea; izan ere, LEA/AVCri kontsulta egin diezaiokete honako hauek: Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak, Batzar Nagusiek, foru-aldundiek, udalek, elkargo profesionalek, merkataritza-ganberek eta enpresa-, sindikatu- eta kontsumitzaile-erakundeek.
  • Erregulazioa hobetzea. LEA/AVCk lehiari eragiten dioten arau-proiektuei buruzko irizpen ez-loteslea ematen du.
  • Administrazio-zuzenbidearen mendeko egintzak eta legea baino maila txikiagoko xedapen orokorrak jurisdikzio eskudunean aurkaratzeko ahalmenak izatea, horien ondorioz merkatuetan benetako lehiari eustea oztopatzen denean.

Azken aldaketako data: