Salaketak

Salaketa egizu

Lehiaren Legeak debekatuta ditu jokabide kolusiboak, nagusitasun gehiegikeria eta lehia askearen distortsioa ekintza desleialengatik.

Kasu horietan, Lehiaren defentsarako agintaritzek esku-hartzea guztiz beharrezkoa da merkatuen funtzionamendu lehiakorra bermatu eta bere onurak gizarte osora zabaltzearren.

Nori dago zuzenduta

Pertsona fisiko eta juridikoak.

Aplikatu beharreko araudia

Estatuaren araudia

Araudi autonomikoa