Zer da lehiaren defentsa

Lehiaren zuzenbideari buruzko oinarrizko kontzeptuak

LEA/AVC honako hau ikertzen ari da: enpresen arteko lehiaren aurkako akordioak, Nagusitasunezko egoeraz abusatzeak eta EAEko merkatuetako lehiari kalte egiten dioten debekatutako beste jardunbide batzuk.

Eskumen horiek baliatzean, Lehiaren Euskal Agintaritzak honako eskumen hauek ditu:

  • Isun zehatzaileak jartzea Lehiaren Defentsari buruzko Legea urratzeagatik.
  • Isun hertsatzaileak jartzea beren ebazpenetan ezarritako betebeharrei dagokienez, bai eta laguntzeko betebeharra ez betetzeagatik ere.
  • Kautelazko neurriak eta nahitaez betearazteko neurriak hartzea.
  • Isunak ordaintzetik salbuestea edo isunen zenbatekoak murriztea.
  • Enpresei eta enpresa-elkarteei ikuskapenak egitea.
  • Salatzaileei eta horien ondorioz kaltetuak izan diren hirugarrenei ordaindu beharreko kalte-ordainak kuantifikatzeko irizpideak ezartzea, organo judizial eskudunak hala eskatzen dienean.

Zein jardunbide dira lehiaren aurkakoak eta zein daude debekatuta?