Berri zaharrak

2016

Leak isuna bat ireki dio arabako odontologoen elkargo ofizialari eta horren lehendakariari
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko azaroaren 23a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Leak ikuspenak egin ditu kokea merkaturatzen duten bi enpresatan
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko uztailaren 1a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Leak eztabaidatu egin Bilboko zazpikaleak birgaitzeko plan berezia aldatzeko proposamena
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko ekainaren 15a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Lehiaren Euskal Agintaritzak ezezko iritzia eman dio Gipuzkoako Urak enpresaren kontratazio bati
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko ekainaren 6a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

LEAK ezezko iritzia eman dio Zuiako udalaren kontratazio bati (PDF, 107 KB) 
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko maitzaren 25a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Leak espediente bat ireki die Gipuzkoako bidaiarien errepidekogarraioko eragile batzuei.
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko maitzaren 13a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Leak espediente bat ireki dio arabako odontologoen elkargo ofizialari
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko apirilaren 22a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Pinosoloko lehiaketan arau-hauste bat egon zela berretsi du EAE-ko Justizia Auzitegi Nagusiak
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko apirilaren14a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Isuna Euskadiko langela publikoen zerbitzuaren enpresa esleipendunei
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko otsailaren 9a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Gipuzkoako HIleta-Sektorea
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko otsailaren 1a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

LEAk isunak jarri dizkie garraiolarien elkarteari eta enpresei bilboko portuan egindako lehiaren aurkako jokabideengatik
ITURRIA: LEA. DATA: 2016ko urtarrilaren 14a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

2015

LEA bidaiaren garraoiko empresa ikuskatu ditu lehiaren arloko arau-hauste larrien zantzauak direla eta
ITURRIA: LEA. DATA: 2015ko abenduaren 4a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Ordezkaritzek sortutako lan-poltsen funtzionamendu-sistema dago ikerketapean (PDF, 76 KB)
ITURRIA: LEA. DATA: 2015ko ekainaren 27a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA
Autoeskolari isuna ezarri die salneurriak adosteagatik
ITURRIA: LEA. DATA: 2015ko maiatzaren 7a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA
Lehiaren Euskal Agintaritzak aurkako iritzia eman du Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoaren Estatutuak aldetzeko proposamenari buruz.
ITURRIA: LEA. DATA: 2015ko apirilaren 5a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Lehiaren Euskal Agintaritza""Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola-Jantoki Publikoen Zerbitzu"-ko espediente
ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko azaroaren 5a. KATEGORIA: KOMUNIKATUA

Lehiaren Euskal Agintaritzak “itundutako amaiera”ren bidezko itxiera erabaki du EAEko adinekoentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuari buruzko zehapen-prozeduran (PDF, 222 KB)

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko urriaren 10a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA
 
Zehapen espediente bat ireki da eae-n eskoletako jantoki publikoko zerbitzua ematen duten enpresen jarduera ikertzeko
ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko irailaren 1a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

LEAk zehapen espedientea ireki die Bilboko portuko bi enpresa merkaturatzaileari (PDF, 33 KB)

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko abuztuaren 31a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Prentsa Oharra Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala (PDF, 72 KB)

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko ekainaren 30a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Prentsa Oharra ZERBITZU PROFESIONALEI, ELKARGO PROFESIONALEI ETA LEHIARI BURUZKO JARDUNALDIA

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko maiatzaren 27a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Prentsa-oharra Arabako Lanak

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko maiatzaren 15a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Lehiaren Euskal Agintaritzak 8.000€ko isuna jarri dio Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteari (EIZIE), bere bazkideei prezioak gomendatzeagatik.

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko apirilaren 14a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA) ondorioztatu du euskal portuen arteko lankidetzako Protokolo-proposamenak lehiari buruzko araudiaren aurkako klausulak dituela.

ITURRIA: LEA. DATA: 2014ko martzoaren 15a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA) igogailuen mantentze-lanen merkatuari buruzko azterlan bat hasi da banatzen EAEko jabekideen erkidegoen eta finken administratzaileen artean.

ITURRIA: LEA. DATA: 2013ko abenduaren 30a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK (LEA) LEHIAREN ZUZENBIDEA ETA HERRI-ADMINISTRAZIOARI BURUZKOIKASTAROA ANTOLATU DU

LEAk “Lehiaren Zuzenbidea eta Herri- administrazioa, nork zaintzen du zaintzailea?” izeneko eskola antolatu du. Eskola irailaren 5ean eta 6an egingo da Donostian, EHUren Udako Ikastaroen barruan.

ITURRIA: LEA. DATA: 2013ko irailaren 4a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK BERE JARDUERAREN LEHEN URTEKO OROITIDAZKIA AURKEZTU DU EUSKO LEGEBILTZARREAN

Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakariak,Pilar Canedok, LEAren jardueraren oinarrizko lerroei eta etorkizunerako plan eta lehentasunei buruzko informazioa eman du, Legebiltzarreko Ekonomia Batzordeak eskatuta.

ITURRIA: LEA. DATA: 2013ko irailaren 30a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK ZALANTZAN JARRI DU EUSKOTRENEN GAITASUNA ERREPIDEKO GARRAIOAREN LEHIAKETA PUBLIKOETAN LIZITATZEKO

Bizkaiko Batzar Nagusiek eskatutako txostenean, LEAk aztertu egin du lehia askean gerta daitekeen itxuraldatzea enpresa publiko batek lehiaketa publikoetan parte hartzen badu enpresa pribatuekin batera.

ITURRIA: LEA. DATA: 2013ko ekainaren 27a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA (LEA) LEHIAREN AURKAKO BALIZKO JOKABIDEAK IKERTZEN HASI DA, HERIOTZA-ASEGURUEN ETA EHORZTETXEEN SEKTOREETAN.

LEAk aldi bereko ikuskapenak egin ditu sektore horietako enpresa batzuetan. Ikuskapenak eginda, lehiaren aurkako jokabideak egiaztatzen badira, enpresak arau-hauste larrien egiletzat hartuko dira. Horrek euren fakturazioaren %10era arteko zehapenak ekar ditzake.

ITURRIA: LEA. DATA: 2013ko ekainaren 26a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA

ARCAIN INGENIERIA y ARQUITECTURA, S.L. eta AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA,   S.A. enpresei ezarritako isunak

ITURRIA: AVC  DATA: 2013ko maiatzaren 2a. KATEGORIA: PRENTSA-OHARRA