Portal de la Autoridad Vasca de la Competencia

Lehiaren Euskal Agintaritza logotipoa

Euskadi.eusen sartu

 
Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Profesionales

Lehiaren Euskal Agintaritza

Hertsatzeko isunak

Lehiaren Euskal Agintaritzak, zehapen-isunak jartzeko aukera izateaz batera, eguneko 12.000 eurora arteko hertsatzeko isunak ere jarri ahal izango dizkiete agente ekonomikoei, bete beharrekoak betetzeko aldez aurretik eskatu eta gero, ondorengora behartzeko:

 1. Jokabide jakin bat bertan behera uztera, debekatutzat jo bada.
 2. Lehia murrizten duen jokabide batek eragindako ondorioak eraldatzera.
 3. Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpenetan jarritako konpromisoak edo baldintzak betetzera.
 4. Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpen, errekerimendu edo erabaki batean agindutakoa betetzera.
 5. Lankidetza eskaintzeko betebeharra betetzera.
 6. Zuhurtasunezko neurriak betetzera.

Hertsatzeko isunak ezartzeko eskudunak honakoak dira:

 1. Ikerketako zuzendaria, bere erabaki eta egintzetan ezarritako betebeharrei dagokienez, lankidetza eskaintzeko betebeharra bete ezean.
 2. Lehiaren Euskal Kontseilua, ofizioz edo Ikerketa Zuzendaritzak proposatuta, bere ebazpen, errekerimendu eta erabakietan ezarritako betebeharrei dagokienez.

Betebehar bat ez dela bete aitortzen duen erabakiak edo ebazpenak, hala denean, hertsatzeko dagokion isuna ezarriko du, guztizko zenbatekoa betebeharrean atzeratutako egunen arabera finkatuz, eta betebeharra betetzeko epe berria emanez.

Epe berria amaituta eta betebeharra bete gabe baldin badago, hertsatzeko isun berria ezarri ahal izango da pasatu den denboragatik, eta betebeharra bete arte behar den beste alditan berriz ezarri ahal izango dira.

Hertsatzeko isunak dagokion zehapen-prozedura irekitzearen kaltetan izan gabe jarriko dira, egokia den kasuetan.

Euskadi, auzolana