Portal de la Autoridad Vasca de la Competencia

Lehiaren Euskal Agintaritza logotipoa

Euskadi.eusen sartu

 
Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2.  
  3. Profesionales

Lehiaren Euskal Agintaritza

Txostenak

 

Lehiaren Euskal Agintaritzak merkatuetako lehia sustatuko du, eginkizun hauen bidez:

  • lehiaren inguruko azterlan eta ikerlanak sustatu eta egitea,
  • sektoreei buruzko txosten orokorrak egitea, eta horietan, benetako lehia egoteko konpondu edo hobetu beharrekoak hobetzen laguntzeko proposamenak jasotzea,
  • arlo publikoaren jarduerari buruzko txostenak idaztea,
  • txostenak egitea, erakunde publikoek emandako laguntzek merkatuetako lehia bideragarrian duten eraginari buruz,
  • Merkatuetako lehia mantendu edo berriz ezartzeko proposamenak helaraztea herri-administrazioei,
  • ekonomia-politikaren ardura duen sailburuari lehia babesteko politikaren gidalerroak proposatzea, beharrezkoa bada Gobernu Kontseiluan aurkez ditzan, dagokion politika ekonomikoaren arloan, eta, bereziki, araudiak egin eta eraldatzeko proposamenak egitea.

 

 

 Txostenak eta Kontsultak

Desagertutako Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren eta Zerbitzuaren Txostenak ere badaude.
Dataren arabera ordenatuta dago, berrienetik zaharrenera. Bilaketak egiteko, erabili Ctr + F.

Lehiaren Euskal Kontseiluaren Txostenak
Txostena Data Mota
KONTSULTA, LEA-ARTIBAI LANDA GARAPENEKO ALKARTEAK EGINA, TOKIKO MERKATU ETA AZOKETAKO SALTOKIAK ESLEITZEKO ARAUDIARI BURUZKOA 2021/03/10
HIRIKO MIKROMUGIKORTASUN PARTEKATUA ETA INGURUNE LEHIAKORRA 2020/12/29
TXOSTENA, LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUARI ETA HORREK LEHIAN DUEN ERAGINARI BURUZKOA 2020/12/29
BILBOKO UDALAREN APARKALEKU ARAUTUA ETA APARKATZEKO APLIKAZIOAK 2020/11/20
TXOSTENA, DEBA UDALERRIKO HIRIGINTZA-ARAUDIARI ETA HORREK ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAN EDO ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZA PARTIKULARRETAKO LOGELETAN OSTATU EMATEKO JARDUERA EKONOMIKOETAN DITUEN ONDORIOEI BURUZKOA 2020/11/20
COVID-19A ETA ELIKAGAI FRESKOAK 2020/11/20
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK (LEA/AVC) LEHIAREN DEFENTSARI BURUZKO LEGEA (UZTAILAREN 3KO 15/2007) ALDATZEKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN ZIRRIBORRORI ENTZUNALDI ETA JENDAURREKO INFORMAZIOAREN IZAPIDEAN EGINDAKO ALEGAZIOAK 2020/09/15
ARRATZUKO UDALEKO UARKA-LOIOLA BIDEGORRIKO OBREN PLEGUAK ESLEITZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO TXOSTENA 2020/09/15 Lizitazioa ezestea 2020/10/15
TURISMO-ARRANTZAREN DEKRETU-PROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA 2020/07/28
EAE-KO ENPRESEN PARTAIDETZA DUTEN KONTZENTRAZIOEI BURUZKO TXOSTENA 2020/07/28
TXOSTENA. GAIA: AZOKAK BERRIRO IREKITZEA ALARMA-EGOERAREN II. DESESKALADA-FASEAN 2020/06/03
DEBAKO UDALAREN KONTRATAZIO TXIKIARI BURUZKO TXOSTENA 2020/05/27
ERAIKUNTZA ETA HIRIGINTZA LANETARAKO SALNEURRIEN DATU-BASEARI BURUZKO TXOSTENA 2020/05/27
TXOSTENA, ALARMA-EGOERAN KONFINAMENDUA ARINTZEKO 1. FASEAN MERKATARITZAKO ESKAINTZAK DEBEKATZEARI BURUZKOA 2020/05/11
ALARMA-EGOERAN, ELIKADURA-ESTABLEZIMENDUAK IRKITZEARI BURUZKO TXOSTENA  2020/04/08
TOKIKO AZOKA ETA MERKATUETAKO SALTOKIEN ESLEIPENARI BURUZKO III. TXOSTENA (GIZARTE ETA INGURUMEN IRIZPIDEAK)  2020/03/30
TXOSTENA, KIROL-KLUBEK KIROL-INSTALAZIO PUBLIKOAK ERABILTZEKO GARAIAN LEHENTASUNA IZATEARI BURUZKOA 2020/02/28
TXOSTENA, BIDAIA-AGENTZIEI BURUZKO DEKRETUA BIGARREN ALDIZ ALDATZEKO DEKRETU-PROIEKTUARI BURUZKOA 2020/02/28
LEA/AVC-REN TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN SALTOKIAK JAIEGUNETAN IREKITZEARI BURUZKO EGOERA JURIDIKOARENA 2020/01/10
TXOSTENA, MAÑUETA, ELTZIEGO, GUARDIA, LEZA, MOREDA ARABA, NAVARIDAS, SAMANIEGO ETA VILLANUEBA ARABAKO UDALETAKO KONTRATAZIO TXIKIARI BURUZKOA  2019/12/19
EAEn IBILGAILU GIDARIDUNAK ALOKATZEKO ZERBITZUA EMATEKO BALDINTZEI BURUZKO DEKRETUAREN PROIEKTUAREN GAINEKO TXOSTENA 2019/11/12
TXOSTENA, KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN ESTATUTUAREN LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKOA  2019/11/12
KLIMA-ALDAKETAREN LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA  2019//07/24
EUSKAL ENPRESEN PARTAIDETZA DUTEN KONTZENTRAZIOEI BURUZKO TXOSTENA 2019/07/24
GIPUZKOAKO INDUSTRIA-INGENIARIEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2019/07/24
TOKIKO AZOKA ETA MERKATUETAKO SALTOKIEN ESLEIPENARI BURUZKO II. TXOSTENA 2019/07/24
BIZKAIKO PSIKOLOGIA ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2019/06/24 Arau-Txosten28a
KONTRATAZIO PUBLIKOAN GENERO-KLAUSULAK APLIKATZEARI ETA HORREK LEHIAN DITUEN ONDORIOEI BURUZKO TXOSTENA 2019/05/15
2019KO OTSAILAREN 28KO UDALBATZAN HASIERA BATEAN ONARTUTAKO BILBOKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENARI BURUZKO TXOSTENA 2019/05/15
GORBEIAKO PARKE NATURALEAN BASO-BIODIBERTSITATEA SUSTATZEKO ZERBITZUAK KONTRATATZEKO LIZITAZIOAN ESKATZEN DIREN BALDINTZEI BURUZKO TXOSTENA 2019/04/15
AZTERLANA, EUSKADIKO BANKU FUNDAZIOEN ARTEKO EKINTZA ITUNDUAREN KONTZEPTUARI BURUZKOA 2019/03/28
2019 ESKOLA-JANTOKIEN LIZITAZIOKO PLEGUEI BURUZKO KONTSULTA 2019/02/28
EUSKADIKO TURISMO ENPRESA ETA JARDUEREN ERREGISTROAREN INGURUKO DEDRETU-EGITASMOARI BURUZKO TXOSTENA 2019/02/15 Arau-Txostena
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOKO IDAZKARI, KONTU-HARTZAILE ETA DIRUZAINEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2019/02/15
13/2018 ERREGE LEGE-DEKRETUA INDARREAN SARTU DELA-ETA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GIDARIDUN IBILGAILUEN (GTI) ZERBITZUAK ALOKATZEKO ARAUBIDEARI BURUZKO TXOSTENA, LEHIAREN IKUSPEGIA JORRATZEN DUENA 2018/12/13
TXOSTENA, ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZEI ETA ETXEBIZITZA PARTIKULARRETAKO LOGELEI BURUZKO UZTAILAREN 3KO 101/2018 DEDRETUAREN LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIARI BURUZKOA 2018/12/13 Arau-Txostena
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IBILGAILUEN HORNIDURARAKO LANGILERIK GABEKO INSTALAZIOEK BETE BEHARREKO ESKAKIZUNEI BURUZKO DEKRETUAREN GAINEKO TXOSTENA 2018/11/15 Arau-Txostena
GIPUZKOAKO BARNE DISEINATZAILE ETA DEKORATZAILEEN ELKARGO OFIZIALAK EGINIKO KONTSULTA 2018/11/15
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NATURA-ONDAREA KONTSERBATZEARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA 2018/10/18 Arau-Txostena
EUSKADIKO INGURUMEN-ADMINISTRAZIOAREN LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA 2018/10/18 Arau-Txostena
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DOKUMENTUEN KUDEAKETA INTEGRALARI ETA ARTXIBOEI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN GAINEKO TXOSTENA 2018/09/19 Arau-Txostena
TXAKUR TREBATZAILEEN IKASTAROEI BURUZKO TXOSTENA 2018/09/19
ERANDIOKO UDALAK EGINDAKO KONTSULTA: ASTRABUDUKO AUZOAN LURZATI BAT BESTERENDU, APARKALEKUA ERAIKI ETA GARAJE PARTZELAK SALTZEKO KONTRATUA 2018/07/26
GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2018/07/26
ARABAKO ABOKATUEN ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2018/07/09
BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2018/07/09
BILBOKO PORTU-AGINTARITZAREN KONTSULTA 2018/07/09
HIGIEZINEN JABETZAKO AGENTEEN ARABAKO ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2018/07/09
BILBOKO UDAL-ETXEBIZITZA BATZUEN ENKANTE BATEAN LEHIA ARLOKO ARAU-HAUSTEA EGON DENARI BURUZKO TXOSTENA 2018/06/26
EUSKADIKO KOOPERATIBEN LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA 2018/06/26 Arau-Txostena
TOKIKO AZOKETAKO SALTOKIEN ESLEIPENARI BURUZKO TXOSTENA 2018/05/22
EUSKAL UDALERRIEN ELKARTEAK (EUDEL) AURKEZTUTAKO KONTSULTA 2018/05/21
ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUAREN PROIEKTUARI BURUZKO TXOSTEN OSAGARRIA, KONSTITUZIO AUZITEGIAREN 143/2017 EPAIAREN ERAGINARI BURUZKOA 2018/05/21 Arau-Txostena
ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZEN ETA ETXEBIZITZA PARTIKULARREKO GELEN DEKRETUARI BURUZKO TXOSTENA 2018/03/14 Arau-Txostena
BARRUALDEEN DEKORATZAILEEK ETA DISEINATZAILEEK OBREN PROIEKTUAK EGITEKO ETA OBRAK ZUZENTZEKO GAITASUN TEKNIKOA EDUKITZEARI BURUZKO TXOSTENA 2018/02/06
TXOSTENA, DONOSTIAKO UDALAK HONAKO HAUEK ARAUTZEKO EGIN DUEN ORDENANTZARI BURUZKOA: ETXEBIZITZA TURISTIKOAREN ERABILERA URBANISTIKOA ETA OHIKO ETXEBIZITZAKO ERABILERA TURISTIKORAKO GELEN ALOKAIRUA 2018/02/06 Arau-Txostena
TXOSTENA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ETA JABETZA ETA MERKATARITZAKO ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOAREN ARTEKO ZERGA-ARLOKO LANKIDETZA-HITZARMENARI BURUZKOA 2017/12/18
TXOSTENA: BILBOKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETA XEHATUA, TURISMO-OSTATUKO ERABILERA ARAUTZEARI DAGOKIONEZ 2017/12/18 Arau-Txostena
"10+ MERKATARITZA BONUA" LAGUNTZA-PROGRAMARI BURUZKO TXOSTENA 2017/11/27
EAE-KO EIT-AK ARAUTZEKO DEKRETUAREN PROIEKTUARI BURUZKO ALEGAZIO-TXOSTENA 2017/11/21 Arau-Txostena
ESKOLA-UNIFORMEEN ETA ESKOLA-MATERIALAREN BANAKETAN LEHIARAKO ESKUBIDEAK DUEN ERAGINA 2017/06/27
EIBARKO HERRITAR TXARTELARI BURUZKO TXOSTENA 2017/05/30
BIZKAIKO ASEGURU-BITARTEKARIEN ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 2017/05/30
BILBOKO UDALAK ETA METROPOLI FUNDAZIOAK SINATUTAKO NEGOZIO JURIDIKO JAKIN BATZUEI BURUZKO TXOSTENA 2017/05/30
CECOBIK ANTOLATUKO BONODEKOR KANPAINEI ETA BFAK HORI FINANTZATZEARI BURUZKO TXOSTENA 2017/04/11
OBRA HANDIEN HONDAKINEN KUDEAKETEN EGIAZTATZEEI BURUZKO TXOSTENA 2017/03/09 Arau-Txostena
GASTEIZKO TXANDAKAKO APARKALEKU PUBLIKO JAKIN BATZUEN DOAKOTASUNAREN INGURUKO TXOSTENA 2017/03/09
BIZKAIKO ALBAITARIEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTU OROKORREI BURUZKO TXOSTENA 2017/03/09
ZERBITZU JURIDIKOAREN DEKRETU-ZIRRIBORROARI BURUZKO TXOSTENA 2017/03/09 Arau-Txostena
ARABAKO LAN HARREMANETAKO GRADUATUEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUEI BURUZKOA 2016/11/15
ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOAK EGITEKO GAIKUNTZA 2016/06/08
LURRAZALEAN EGIN BEHARREKO KONTROLEN INGURUAN "HAZI"REN KONTRATAZIOARI BURUZ 2016/06/08
GIPUZKOAKO URAK SOZIETATEAREN KONTRATAZIOARI BURUZKO TXOSTENA 2016/05/31 Arau-Txostena
INKESTA BETETZEAGATIK EUSTATEK ESKERRAK EMATEKO BIDALITAKO HABOROKIN-TXARTELEI BURUZKO TXOSTENA 2016/05/31 Arau-txostena
BIZKAIKO OSTALARITZAKO 2016-2017 URTEETARAKO HITZARMEN KOLEKTIBOARI BURUZKO TXOSTENA 2016/05/25 Arau-txostena
ZUIAKO UDALETXEAREN KONTRATAZIOA 2016/05/24 Arau-txostena
BILBOKO ZAZPIKALEAK BIRGAITZEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETARI BURUZKO ALEGAZIOEN TXOSTENA 2016/05/23 Arau-txostena. EHJANren epaia (43/2018)
BIZKAIKO PSIKOLOGIA ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2016/04/26 Arau-txostena
GARABI-ZERBITZUAREN PRESTAZIORAKO LIZITAZIOEI BURUZKO TXOTENA 2016/04/20 Arau-txostena
ERAIKUNTZA ETA BIRGAITZE JASANGARRIKO ENPLEGU PROGRAMA 2016/03/17 Arau-kontsulta
"GUZTIA BEZ-IK GABE" EROSKIREN KANPAINARI BURUZKO KONTSULTA 2015/10/22 Arau-kontsulta
PORTUKO BARRUTIRA SARTZEKOA 2015/09/25 Arau-txostena
HORTZ-KLINIKA SOLIDARIOA ABIAN JARTZEA 2015/09/21 Arau-txostena
MAHASTIEN UZTA BALIOZTATZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO GUTXIENEKO ESKARMENTUA 2015/09/16 Arau-txostena
EUSKAL KULTUR ONDAREAREN LEGE AURREPROIEKTUA 2015/08/17 Arau-txostena
EUSKADIKO TURISMOKO LEGE AURREPROIEKTUA 2015/08/06 Arau-txostena
ANIMALIAK JASOTZEKO ZERBITZUAREN KONTRATAZIOARI BURUZKO GOMENDIOA 2015/07/16 Arau-txostena
INDUSTRIA INGENIARIEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2015/06/16 Arua-txostena
GASTEIZKO UDALAREN JARRAIBIDEA 2015/05/19 Arua-txostena
EUSKADIKO LOGOPEDEN ELKARGOAREN LEGEAREN ALDATZEKO PROPOSAMENA 2015/03/16 Arau-txostena
KIROL LANBIDEEI BURUZKO LEGEA 2015/03/03 Arau-txostena
BILBOKO ZAZPIKALEETAKO MAHUKEN MERKATUA 2015/03/09 Arau-txostena
EUSKO JAURLARITZAREN ZERBITZU JURIDIKOA ANTOLATZEKO LEGEA 2015/02/16 Arau-txostena
BILBOKO PORTUKO GARRAIO BAIMENEN AGIRIA 2015/01/30 Arau-txostena
LURZORUEN KALITATEARI BURUZKO ZIURTAPEN-ESKAKIZUNA 2014/12/01 Arau-txostena
BILBOKO TAXIEN ORDENANTZAREN KONTSULTA 2014/11/20 Arau-txostena
PORTUEN ETA ITSAS GARRAIOAREN LEGEA 2014/11/26 Arau-txostena
BASTIDAN GAS PROPANOA HORNITZEA 2014/09/25 Arau-txostena
GIPUZKOAKO PERITUEN ETA INDUSTRI INGENIARI TEKNIKOEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2014/07/17 Arau-txostena
BIZKAIKO PERITUEN ETA INDUSTRI INGENIARI TEKNIKOEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2014/07/07 Arau-txostena
EUSKADIKO SENDAGILEEN KONTSEILUAREN ESTATUTUAK 2014/07/14 Arau-txostena
MERKATARITZA-JARDUERARI BURUZKO LEGEA LAUGARRENEZ ALDATZEN DUEN LEGE-AURREPROIEKTUA 2014/06/17 Arau-txostena
EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN LEGE-AURREPROIEKTUA 2014/05/22 Arau-txostena
KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2014/06/18 Arau-txostena
UMORE AZOKA GOMENDIOAK 2014/05/08
ALBAITARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN ESTATUTUAK 2014/04/30 Arau-txostena
BONODENDA GOMENDIOAK 2014/04/14
BIZKAIKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUAK 2014/03/04 Arau-txostena
GIPUZKOAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUAK 2014/03/04 Arau-txostena
ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUAK  2014/03/04 Arau-txostena
BILBOKO, PASAIAKO ETA BERMEOKO PORTUEN ARTEKO LANKIDETZA- PROTOKOLOA 2014/03/04 Arau-txostena
HAGINLARIEN EUSKAL KONTSEILUAREN ESTATUTUAK 2013/12/17 Arau-txostena
ARABAKO ERIZAINEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2013/12/17 Arau-txostena
ARABAKO PERITUEN ETA INDUSTRI INGENIARI TEKNIKOEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2013/12/17 Arau-txostena
BILBOKO TAXIEN ORDENANTZA 2013/10/15 Arau-txostena
4/2013 FORU ARAUA 2013/09/17 Arau-txostena
EUSKAL HERRIKO LAN HARREMANETAKO GRADUATUEN KONTSEILUAREN ESTATUTUAK 2013/07/24 Arau-txostena
HIGIEZINEN JABETZAKO AGENTEEN GIPUZKOAKO ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2013/07/24 Arau-txostena
EUSKAL HERRIKO PERITUEN, INDUSTRI INGENIARI TEKNIKOEN ETA INDUSTRIA ALORREKO INGENIARITZAN GRADUATUEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2013/07/24 Arau-txostena
EUSKAL HERRIKO NEKAZARITZA INGENIARI TEKNIKOEN ELKARGOAREN
ESTATUTUAK                             
2013/07/24 Arau-txostena
PREZIO PUBLIKOEN DEKRETUA 2013/06/24 Arau-txostena
EUSKOTREN 2013/05/31 Arau-txostena
EUSKADIKO BIOLOGOEN ELKARGOAREN ESTATUTUAK 2013/04/08 Arau-txostena
MERKATUAREN BATASUNA BERMATZEKO LEGEA 2013/02/12 Arau-txostena
AKI MONTORRETA DURANGO 2012/12/20 Saltoki handiak
EAE-KO SEKTORE PUBLIKOAREN APLIKAZIO INFORMATIKOEN IREKITZE ETA BERRERABILPENAREN DEKRETUA 2012/06/13 Arau-txostena
BIZKIAKO FORU ALDUNDIAREN ESKUMEKOA DEN BIDAIARI-GARRAIOREN ZERBITZU PUBLIKOKO ESLEIPENA EZARTZEKO AURREPROIKETUAK 2012/06/04 Arau-txostena
EUSKAL SEKTORE PUBLIKOKO LEGEA 02012/06/04 Arau-txostena
ERABILERA BEREZIKO BIDAIARI-GARRAIO ERREGULARREKO ZERBITZUAK EMATEKO BAIMENAK EMATEKO SISTEMAK ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK IZANDAKO JARDUERAK ALTUBE UNIBERTSITATE-ELKARTEAREKIKO 2011/08/08 Arau-txostena
ERREPIDEKO BIDAIARI-GARRAIOAREN LEGEAREN ERREGLAMENDUA 2011/07/13 Arau-txostena
ONDARRETAN HOTEL BAT ERAIKITZEARREN AZALERA-ESKUBIDEA LAGATZE-KONTRATUAREN LIZITAZIOA 2011/09/09 Arau-txostena
EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN POSTA-ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUA ERAENDU BEHAR DUTEN OINARRI TEKNIKOAK 2011/02/24 Arau-txostena
SEKTOREKO HITZARMEN KOLEKTIBOETAN AZALDUTAKO ZENBAIT ESTIPULAZIO 2011/01/31 Arau-txostena
GUARDIAKO UDALAREN ERABAKIA SALMENTA IBILTARIARI BURUZ 2009/10/08 Arau-txostena
LEROY MERLIN ARTEA LEIOA 2009/06/21 Saltoki handiak
BM IPARRALDE IRUN 2009/06/12 Saltoki handiak
BM GURTUBAI GALDAKAO 2008/12/15 Saltoki handiak
CARREFOUR EXPRESS SIMÓN DE ANDA VITORIA-GASTEIZ 2008/12/15 Saltoki handiak
BM IBAIONDO LEIOA 2008/12/02 Saltoki handiak
KING JOUET MEGAPARK BARAKALDO 2008/11/25 Saltoki handiak
EROSKI SAN ISIDRO BILBO 2008/09/29 Saltoki handiak
EROSKI BREMEN VITORIA-GASTEIZ 2008/09/29 Saltoki handiak
ZARA FUEROS BARAKALDO 2008/09/29 Saltoki handiak
ALDI BEC BARAKALDO 2008/09/22 Saltoki handiak
FORUM SPORT ZUMALAKARREGI LAUDIO 2008/09/22 Saltoki handiak
H&M GARBERA DONOSTIA 2008/09/22 Saltoki handiak
KING JOUET GORBEIA ZIGOITIA 2008/09/22 Saltoki handiak
EROSKI IBAIGANE MUNGIA 2008/06/23 Saltoki handiak
EROSKI OTAOLA EIBAR 2008/06/23 Saltoki handiak
COCTEL HARIZTI OLABERRIA 2008/06/23 Saltoki handiak
MERKAL CALZADOS ZABALBURU BILBO 2008/06/23 Saltoki handiak
HIPERCOR SALBURUA VITORIA-GASTEIZ 2008/05/26 Saltoki handiak
NEWYORKER BALLONTI PORTUGALETE 2008/04/10 Saltoki handiak
LIDL PORTAL DE GAMARRA VITORIA-GASTEIZ 2008/04/10 Saltoki handiak
PUNTO ROMA BALLONTI PORTUGALETE 2008/04/10 Saltoki handiak
EROSKI BALMASEDA 2008/03/14 Saltoki handiak
EROSKI ERREBAL EIBAR 2008/03/14 Saltoki handiak
MERKAL CALZADOS BAULAR ZALLA 2008/03/14 Saltoki handiak
BM LANDABASO BERMEO 2007/12/19 Saltoki handiak
EROSKI BIZKAIA AGURAIN 2007/12/19 Saltoki handiak
LIDL MERCADILLO GALDAKAO 2007/12/19 Saltoki handiak
EROSKI ARELLANO GETXO 2007/11/23 Saltoki handiak
FORUM SPORT BAULAR ZALLA 2007/11/23 Saltoki handiak
H&M BALLONTI PORTUGALETE 2007/11/23 Saltoki handiak
LEROY MERLIN OIARTZUN 2007/11/23 Saltoki handiak
MASSIMO DUTTI ZUBIARTE BILBO 2007/11/23 Saltoki handiak
PRIMARK BALLONTI PORTUGALETE 2007/11/23 Saltoki handiak
BM ANAKA IRUN 2007/11/16 Saltoki handiak
MERKAL CALZADOS GORBEIA ZIGOITIA 2007/11/16 Saltoki handiak
C&A MEGAPARK BARAKALDO 2007/11/16 Saltoki handiak
FORUM SPORT JULIAN ETXEBARRIA EIBAR 2007/11/16 Saltoki handiak
ZARA BALLONTI PORTUGALETE 2007/11/16 Saltoki handiak
VERDECORA JUNDIZ VITORIA-GASTEIZ 2007/11/16 Saltoki handiak
BM AVDA. MADRID VITORIA-GASTEIZ 2007/06/29 Saltoki handiak
PC CITY LOS HERRAN VITORIA-GASTEIZ 2007/06/29 Saltoki handiak
PLUS PORTAL DE GAMARRA VITORIA-GASTEIZ 2007/06/29 Saltoki handiak
EROSKI LOYOLA LASARTE-ORIA 2007/06/18 Saltoki handiak
BANANAREN HANDIZKAKO KOMERTZIALIZAZIOA MERCABILBAON 2007/05/28 Arau-txostena
EL CORTE INGLES MEGAPARK BARAKALDO 2007/05/22 Saltoki handiak
EROSKI IGORRE 2007/05/22 Saltoki handiak
EROSKI ARANTZAZU OÑATI 2007/05/22 Saltoki handiak
FORUM SPORT ABADIÑO 2007/05/22 Saltoki handiak
BEST SELLER BIDEBARRIETA BILBO 2007/04/17 Saltoki handiak
TOYS R US MEGAPARK BARAKALDO 2007/03/11 Saltoki handiak
BM FLEMING VILLABONA 2007/02/26 Saltoki handiak
C&A BALLONTI PORTUGALETE 2007/02/26 Saltoki handiak
ENDANEA GARDEN HONDARRIBIA 2007/02/26 Saltoki handiak
EROSKI SERRERIA ELORRIO 2007/02/23 Saltoki handiak
FORUM SPORT MEGAPARK BARAKALDO 2007/02/23 Saltoki handiak
ALDI PORTAL DE GAMARRA VITORIA-GASTEIZ 2008/02/01 Saltoki handiak
EROSKI PORTAL DE VILLARREAL VITORIA-GASTEIZ 2008/02/01 Saltoki handiak
EROSKI BUENAVISTA DONOSTIA 2007/01/15 Saltoki handiak
EROSKI BALMASEDA 2006/11/15 Saltoki handiak
ERCORECA AMEZOLA ETXEBARRI 2006/10/24 Saltoki handiak
MASSIMO DUTTI GETARIA DONOSTIA 2006/10/24 Saltoki handiak
MASSIMO DUTTI LIBERTAD DONOSTIA 2006/10/24 Saltoki handiak
EROSKI INDAUTXU BILBO 2006/10/06 Saltoki handiak
LIDL AUTONOMIA BARAKALDO 2006/09/25 Saltoki handiak
EROSKI SANTUTXU BILBO 2006/07/21 Saltoki handiak
CHAMPION FRANCIA VITORIA-GASTEIZ 2006/06/13 Saltoki handiak
EROSKI ZALLA 2006/06/12 Saltoki handiak
BM AGURAIN 2006/06/09 Saltoki handiak
GELSA ERANDIO 2006/06/08 Saltoki handiak
SABECO LDO. POZA BILBO 2006/06/08 Saltoki handiak
DIA ZUMAIA 2006/05/26 Saltoki handiak
EROSKI BEC BARAKALDO 2006/05/26 Saltoki handiak
DIA ZEHARKALEA ERMUA 2006/05/18 Saltoki handiak
EROSKI LEIZEAGA BERGARA 2006/05/15 Saltoki handiak
EROSKI ZARAUTZ 2006/04/26 Saltoki handiak
VIVEROS ORIAMENDI DONOSTIA 2006/04/26 Saltoki handiak
DIA LAUDIO 2006/04/25 Saltoki handiak
BM TOLOSA 2006/04/24 Saltoki handiak
LEHIAREN DEFENTSARI BURUZKO LEGEA 2006/03/31 Arau-txostena
EROSKI MUNTO ORIO 2006/02/23 Saltoki handiak

Azterlanak

Desagertutako Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren eta Zerbitzuaren Azterlanak ere badaude.
Dataren arabera ordenatuta dago, berrienetik zaharrenera. Bilaketak egiteko, erabili Ctr + F.

Azterlanak
Azterlan Urtea
ALOKAIRU TURISTIKOKO ETXEBIZITZEN ERREGULAZIOAREN PRAKTIKA HOBEEI ETA ANALISI KONPARATIBOARI BURUZKO AZTERLANA  2018
ESKUMENEN BANAKETA LEHIAREN DEFENTSAREN ARLOAN  2010
HILETA-SEKTOREA EAE-N  2010
EGUNEAN KONTSUMITZEKO ONDASUNEN BANAKETA  2009
EAE-KO LEHIA-EGOERA  2009
IGOGAILUEN INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANA EAE-N  2008
OSASUN-LAGUNTZAKO ASEGURUA EAN-N  2008
LEHIA, ARAUTZEA ETA FARMAZIA BULEGOAK EAN-N  2007

Argitalpenak

2012/04/18

El Correo. Bizkaiko argitalpena

Izenburua: Los horarios comerciales y sus muchas aristas.
 
Egilea: Maria Pilar Canedo Arrillaga
 

2009/01/30

Euskonews 471 zk.

Izenburua: La defensa de la competencia en Euskadi.
 
Egilea: Juan Luis Crucelegui Gárate

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana