Foroak

Lehiaren Euskal Kontseilua Kontseiluen Lantaldearen bilerara joatea. CNMC ? Eskumeneko autonomia-erkidegoak. 2023/05/08