Gidak, azterlanak eta argitalpenak

EAEko oinarrizko elikagaien prezioen bilakaerari buruzko azterlana