Gidak, azterlanak eta argitalpenak

"Emakumearen ahotsa Lehiaren Zuzenbidearen egungo erronken aurrean"

Xehetasunak

Lehia-arauen diseinuan, balioespenean eta aplikazioan genero-ikuspegia faktore garrantzitsua da. Lehiaren aurkako jokabidea modu inklusiboagoan aztertu eta aztertzeko ez ezik (biztanleriaren erdia baino gehiagoren ikuspuntua barneratzen duelako), Lehiaren Zuzenbidea modu eraginkorragoan aplikatzen laguntzen du. Horrela, lehiaren aurkako jokabideen diseinua, analisia eta froga errealitatera hobeto egokituko da, munduko biztanleriaren erdia baino gehiago emakumeak baitira eta merkatuan hartzen dituzten erabakiek oso eragin handia baitute.

Jokabide horietan genero-ikuspegia ez ezagutzeak errealitatetik aldentzea dakar, eta, beraz, gaiaren diagnostikoan eta azterketan ez asmatzea, alboratuta dagoelako edo, hain zuzen ere, munduko biztanleriaren erdiak baino gehiagok erabakitzen duen ikuspegirik ez duelako.