Gidak, azterlanak eta argitalpenak

2021eko Ekintza-planaren kontsulta publikoa