Gidak, azterlanak eta argitalpenak

2020ko Ekintza-planaren kontsulta publikoa