Prentsa

Lehiaren Euskal Agintaritzak bertan behera utzi du Getariako tabernen batzordearen prezioen gomendioa.

Argitalpen-data: 

Lehiaren Euskal Agintaritzak akordio bat lortu du Getabat Getariako Tabernen Batzordearekin, hitzartutako prezioen ondorioak lehengoratzeko eta merkatuaren lehia zaintzeko.

Espedientea Lehiaren Euskal Agintaritzaren aurrean salaketa jarri ondoren hasi zen, Getabatek Getariako jatetxeetako kontsumoen prezioak igotzeko egindako gomendio kolektibo baten ondoren.

 

2023ko otsailaren 9a

Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVCren) Kontseiluak ebazpen bat eman du Getabat Getariako Tabernen Batzordeak Getariako taberna elkartuei zuzendutako prezioen gomendioaren inguruan. Zehapen-espedientea amaitzeko, zenbait konpromiso adostu dira espedientatutako erakundearekin, merkatuko lehia-baldintzak berrezartzen dituztenak.

Prozesua 2021ean hasi zen, LEA/AVCren lehiaren arloko lankidetzarako postontzian udalerri gipuzkoarraren tabernei prezioen gaineko ustezko gomendio kolektibo bati buruzko komunikazio bat sartu zenean. Zehazki, Getabatek (herriko taberna gehienek parte hartzen duten elkarteak) prezioen igoera kolektiboa adostu zuela adierazten zen. Dagozkion eginbideak egin ondoren, LEA/AVCko Ikerketa zuzendariak zehapen-espedientea hastea erabaki zuen, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen (LDL) 1. artikuluak debekatutako ustezko jokabideengatik.

Hasiera ematea eragin zuen arrazoia arau-haustearen arrazoizko zantzuak egotea izan zen: ikusi zen Getabat elkarteak gomendio bat egin zuela bere erakundean, Getariako jatetxeetako kontsumoen prezioak kolektiboki igotzeko, nahiz eta bazkide guztien erabateko jarraipenik ez izan. Legeak jokabide hori lehiari buruzko araudiaren arau-haustetzat tipifikatzen du.

Abuztuan, Getabatek eskatu zuen zehapen-prozedura hitzarmen bidez amaitzeko jarduketak hasteko, legean aurreikusitakoaren arabera, eta elkarteak bere gain hartzeko prest zituen konpromiso batzuk aurkeztu zituen.

Azkenik, Lehiaren Euskal Kontseiluak, urtarrilaren 30eko bilkuran, ebazpena onartu zuen, elkartearentzat lotesleak diren konpromisoak adostuz eta administrazio-prozedurari amaiera emanez. Horrela, hartutako neurriekin prezioen lehia berrezartzea bermatzen da Getariako ostalaritzan, horrela, interes publikoa zainduz.

Prezioa kontuan hartutako faktore garrantzitsuenetako bat denez, ekintza horrek kontsumitzaileei mesede egiten die, prezioak finkatzeko lehia eraginkorra, bezeroak erakartzea eta emandako zerbitzuen kalitatea hobetzea ahalbidetzen baitu.

Ebazpen osoa esteka honetan aurki daiteke.

Lehiaren Euskal Agintaritzari buruz 

 

Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoa da, administrazio-izaerakoa, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailari atxikia, eta bere jarduera independentzia organiko eta funtzionalarekin garatzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan. Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gauzatzen diren jarduera ekonomikoei dagokienez, merkatuan lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea du helburu.