Prentsa

Garapen Jasangarrirako Helburuek Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera ardaztuko dute aurten ere.

Argitalpen-data: 

Beste urte batez, Lehiaren Euskal Agintaritza bat dator 2030 Agendaren espiritu eraldatzailearekin eta haren izaera unibertsalistarekin, eragile politiko, sozial eta ekonomiko guztien mobilizazio aktiboa eskatzen baitu helburu komunak lortzeko.

Planaren arloen artean daude euskal merkatuetan lehiaren sustapena eta defentsa, lehiaren aurkako jardunbideak detektatzeko baliabide propioak indartzea bezalako ekintzekin.

 

2023ko otsailaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC) ikuspegi eraldatzailearekin, garapen-politikei ekarpenak egiteko asmoarekin eta inor atzean ez uzteko azken helburuarekin heldu dio 2023. urteari: erakundeak datorren urterako Ekintza Plana onartu du. Bertan, LEA/AVC-k 17 helburu zehatz ezarri ditu, lau arlotan banatuta. 81 ekintza espezifikotan banatuta daude, eta horiek guztiak Garapen Jasangarrirako Helbururen (GJH) batean kokatzen dira. Hori funtsezkoa da erakundeetan eragin positiboa areagotzeko eta interes-talde guztiekiko harremanak kudeatzeko.

Horren adibide dira, Euskadiko lehiaren defentsaren eremuan, kolektibo behartsuei bereziki eragiten dieten merkatuetan edo sektore sentikorretan sakontzea bezalako helburuak. Horretarako, LEA/AVC-k zenbait ekintza markatzen ditu, hala nola “merkatuetako legeak eta araudiak betetzen direla bermatzen dutenak, hazkunde ekonomiko jasangarria eta ekitate-baldintzekin egindakoa bermatzeko” edo “kolusiozko jardunbideek edo sektore sentikorretako nagusitasunezko posizioaren abusuek merkatuetan sortzen dituzten desberdintasunak murrizten” saiatuko direnak.

Euskal merkatuetako lehia defendatzeko esparru horretan bertan, LEA/AVC-k beste helburu batzuk ezarri ditu, hala nola lehiaren aurkako jardunbideak detektatzeko baliabide propioak indartzea, “bereziki kartelak detektatzeko, jokabide larrienak direlako”; eta “merkatu-banaketaren, ABEEa eratzearen edo prezio-akordioen bidez kontratazio publikoan egiten diren kolusiozko jardunbideak aztertzea”.

Lehiaren sustapena da Plan honen beste ildo nagusietako bat. Esparru horretan, LEA/AVC-k helburu hauek ezarri ditu, besteak beste: Euskadiko sektore ekonomiko garrantzitsuei buruzko azterlanak egiten jarraitzea, hala nola nekazaritzako elikagaien sektoreari buruz argitaratutakoa; Euskadin Erregulazioa Hobetzeko proiektuari eta lehiaren konplimenduari buruzko proiektuei jarraipena ematea; eta Euskadiko laguntza publikoei buruzko urteko txostena –azkena hemen kontsulta daiteke– edo lurraldean eragin esanguratsua duten kontzentrazio ekonomikoko eragiketei buruzko azterlana –ikusi azkena hemen–, besteak beste.

Operazio-bikaintasuna lortzea da LEA/AVC-k bere helburuak biltzen dituen hirugarren eremua. Horien artean dago genero-berdintasuna, integrazioarekiko, berdintasunarekiko eta emakumeen defentsarekiko konpromisoa babesteko programetan parte hartzea bezalako ekintzen bidez. Digitalizazioa ere bai, IKTetan adituak diren giza baliabideak izanez eta Salatzailea Babesteko Legera egokituz.

Azkenik, jarduera instituzionalaren eta gardentasunaren esparruan, hainbat helburu biltzen dira, hala nola gizartera hurbiltzea, erakunde- eta enpresa-harremanak sendotuz; erakunde-mailan lan egitea lehiaren defentsari buruzko lege berriaren eta beste koordinazio mekanismo batzuen inguruan; eta informazioaren gardentasunean eta irisgarritasunean aurrera egitea.

Ekintza Plan osoa esteka honetan kontsulta daiteke.

 

Lehiaren Euskal Agintaritzari buruz 

Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoa da, administrazio-izaerakoa, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailari atxikia, eta bere jarduera independentzia organiko eta funtzionalarekin garatzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan. Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gauzatzen diren jarduera ekonomikoei dagokienez, merkatuan lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea du helburu.